Psychomotoryka 

 

Terapia jest skierowana do dzieci w wieku 3-7 lat (ewentualnie do 10 roku życia) z następującymi trudnościami rozwojowymi:

  • opóźniony rozwój mowy
  • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych (brak koordynacji, zaburzenia równowagi itp.)
  • zaburzenia lateralizacji, opóźnienie znajomości schematu ciała i brak orientacji w przestrzeni
  • trudności w uczeniu się
  • zaburzenia zachowania
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów

Terapia odbywa się w grupach 3-5 osobowych, dwa razy w tygodniu przez okres 3-4 miesięcy. Grupa jest czynnikiem stymulującym do wysiłku, dziecko ma możliwość naśladowania z innymi dziećmi.

Stopień trudności ćwiczeń jest dostosowany do wieku i dojrzałości dziecka. Zajęcia charakteryzują się pewnym stałym układem ćwiczeń, każde ćwiczenie łączy doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.