Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jest kierowana głównie do dzieci młodszych w wieku przedszkolnym, u których możemy podejrzewać wadę postawy, czego wynikiem jest słabe umięśnienie oraz nieprawidłowy nawyk w utrzymaniu danej pozycji . Możemy również działać profilaktycznie, w celu nie doprowadzenia do żadnych zaburzeń postawy ciała. Dlatego też bardzo ważna jest dodatkowa  dawka  ruchu - ruchu korekcyjnego.

Aby zachęcić dzieci do gimnastyki korekcyjnej, w zależności od wieku stosujemy odpowiednią formę zajęć jaką są zabawy i gry ruchowe. Dzięki temu, przekazywane dzieciom ćwiczenia stają się świetną zabawą, którą urozmaicamy po przez różnorodne przybory i przyrządy gimnastyczne.

Należy pamiętać, że ruch jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, spełnia ważną rolę w kształtowaniu jego zdrowia.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w formie indywidualnych zajęć dostosowanych do potrzeb dziecka. Jest ona prowadzona przez fizjoterapeutę, a czas trwania zajęć wynosi 55 min. Zajęcia obejmują ćwiczenia korygujące wady postawy takie jak:

- Plecy okrągłe

- Plecy wklęsłe

- Plecy okrągło-wklęsłe

- Postawy skoliotyczne

- Wady kończyn dolnych (kolan oraz stóp)

 

Badanie postawy ciała:

Badanie postawy ciała przeprowadzane jest  na jednym spotkaniu, następnie opisywane i omawiane z rodzicami. Dodatkowo rodzice dostają instruktaż ćwiczeń domowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka.