Nasz gabinet prowadzi terapię dzieci i młodzieży z problemami logopedycznymi i neurologopedycznymi.

Zajmujemy się terapią osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dyslalią
 • upośledzonych umysłowo w różnym stopniu
 • autystycznych
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z zespołem Downa
 • z zaburzeniami genetycznymi
 • z zaburzeniami neurologicznymi (afazją, dyzartrią).

 

Terapia neurologopedyczna prowadzona jest metodą psychostymulacyjną w następującym zakresie:

Relaks psychostymulacyjny - technika oddziaływująca na ciało, połączona ze specjalnie dobraną muzyką. Relaks likwiduje napięcia mięśniowe będące konsekwencją stresu komunikacyjnego. Stanowi integralną część pracy nad mową, myśleniem i zachowaniem.

Ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące - celem tych ćwiczeń jest uświadomienie prawidłowego toru oddechowego jak również właściwego ustawienia głosu.

Ćwiczenia energetyzujące - ćwiczenia ruchowe poprawiające krążenie, oddychanie oraz koordynację ruchową. Ćwiczenia te podnoszą koncentrację uwagi a także pobudzają wyobraźnię.

Ćwiczenia artykulacyjne:

 • Ekspander artykulacyjny - usprawnia koordynację ruchową obu rąk oraz rozwija sprawność języka.
 • Schematy artykulacyjne - celem tych ćwiczeń jest poprawa artykulacji głosek.

 

Masaż logopedyczny - poprawia czucie i sprawność aparatu artykulacyjnego.

 

Techniki wspierające motywację do mówienia:

 • technika "zalewanie mową" - technika ta dostarcza wielu słownych bodźców słuchowych
 • technika wielokrotnych powtórzeń - technika ta polega na wielokrotnym powtarzaniu najważniejszych słów i zdań aby utrwalić je w pamięci słuchowej
 • zabawy tematyczne - technika ta zachęca dziecko z zaburzeniami mowy do podejmowania działań poprzez zabawę inspirowaną i reżyserowaną przez terapeutę. Udział dziecka w zabawach tematycznych aktywizuje je do spontanicznych reakcji pobudzając jednocześnie wyobraźnię
 • zabawy parateatralne - celem działań parateatralnych jest odgrywanie ról przez osoby uczestniczące. Pod osłoną odgrywanej roli uczestnik oswaja się z nowymi zachowaniami i sytuacjami nie przeżywając frustracji. Oprócz rozwijania wyobraźni, zabawy parateatralne rozwijają także poczucie sprawstwa.
   

Techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy:

 • Rytmogesty - są to płynne i obszerne ruchy rak wspomagające czynność mówienia na etapie podstawowym.
 • Kreacje ruchowe - należą do technik ruchowych wspierających wypowiedzi zdaniowe. Kreacje ruchowe podwyższają koncentrację podczas uczenia się, tworząc jednocześnie skojarzenia słuchowo-ruchowe i artykulacyjno- ruchowe.
   

Techniki pracy nad rozwojem form wypowiedzi słownych:

 • Trening komunikacji słownej - dialog-trening dialog odbywa się podczas zabaw tematycznych i parateatralnych.
 • Trening komunikacji słownej - opowiadanie-trening umiejętności opowiadania realizowany jest m.in. w oparciu o historyjki obrazkowe co przy okazji stymuluje myślenie przyczynowo-skutkowe. Wsparciem dla rozwoju umiejętności opowiadania są podpisy przygotowane w formie etykiet stanowiących podpis do obrazka.

 

Gabinet w ramach swojej działalności prowadzi indywidualne sesje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Każdy z pacjentów otrzymuje pełną diagnozę operacyjną oraz indywidualny program terapeutyczny.