Gabinet  Sensmed jest w pełni zaoferowany we wspieranie  prawidłowego rozwój dzieci i młodzieży  zarówno w naszych placówkach jak i poza nimi. Dzięki współpracy  z różnymi  instytucjami na terenie gminy Raszyn oraz Warszawy  jesteśmy zaangażowani w organizacje i wsparcie imprez sportowo-rekreacyjnych zarówno w plenerze jak i w dużych obiektach sportowych.

Naszymi  partnerami są:

  • K.S Raszyn i GOS Raszyn - Ogólnopolski Bieg Raszyński dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • OSIR - Wolskie Spartakiady Przedszkolne w Hali Sportowej „Koło”
  • Przedszkole Nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie – cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe
  • Przedszkole w Falentach – cykliczne zajęcia korekcyjno-sportowe organizowane dla dzieci
  • Fundacje:                                                                          „Zdążyć z Pomocą”,                                                      „Otwarte Ramiona”,                                                    „PallMed”                                                                                      Wspólne konsultacje rehabilitacyjne skierowane dla dzieci z różnymi problemami psychoruchowymi.

 

W miarę naszych możliwości wspieramy również młodych sportowców i artystów  z naszej gminy,  których pracę uliczne „graffiti „ możemy oglądać na ulicach Raszyna, a wyczyny skaterów zobaczyć w skate parku przy szkole podstawowej. Największy potencjał tkwi w dzieciach i młodzieży dlatego staramy się im dawać wsparcie instrumentalne, emocjonalne i materialne tak aby mogli rozwijać swoje umiejętności i zdolności.