mgr Kamil Jaszczyszyn – fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej  (I i II stopień), pedagog, nauczyciel W-F oraz gimnastyki korekcyjnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłem również kursy i szkolenia z zakresu plastrowania dynamicznego - Kinesiotaping;  Ruchu rozwijającego W. Sherborne;  Psychomotorykę wg. Procus i Block oraz „Diagnozę i rehabilitację dzieci 0-12mż.” Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuję w terapiach indywidualnych i grupowych dzięki czemu zajęcia są bardziej efektywne,  stając się jednocześnie fajną zabawą.


mgr Ewa Michalska - fizjoterapeutka (absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),      terapeutka Integracji Sensorycznej (I i II stopień). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zaburzeniami (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyłam kurs na temat „Usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne”.Wykonuję również masaże lecznicze wspomagające rozwój ruchowy u dzieci.Zdobyte umiejętności wykorzystuję w pracy z dziećmi, a wiedzę poszerzam biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.

mgr Joanna Hypiak – fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej  (I i II stopień). Prowadzę  zajęcia terapeutyczne  „ręki” oraz indywidualną stymulację słuchu Johansen IAS. Zajmuje się masażami leczniczym dla dzieci i dorosłych, a także prowadzę zajęcia rehabilitacji w wodzie oraz aquaerobik. Pracuję  również z dziećmi prowadząc gimnastykę korekcyjną.

mgr Ewa Lisowska – fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej (I i II stopień). Prowadzę terapię u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również u osób z zaburzeniami przetwarzania zmysłowego. Pracowałam w ośrodku hipoterapii prowadząc zajęcia z dziećmi mającymi zespół Downa, zespołem aspergera oraz autyzmem. Prowadzę również zajęcia gimnastyki korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.