Zajęcia terapeutyczne indywidualne :

Terapia integracji sensorycznej  (SI)  55min.  - 90zł

Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży  (kinezyterapia) 55min.  - 90zł

Gimnastyka korekcyjna 55min. -  90zł

Zajęcia logopedyczne  30/45min.- 80zł

Terapia SI + rehabilitacja 55min. - 100zł 

Terapia ręki  55min. - 90zł

 

Zajęcia terapeutyczne grupowe:

Psychomotoryka 60min. -35zł/osoba

Trening umiejętności społecznych (TUS) – 30zł/osoba

 

Metody wspomagające terapię :

Masaże  lecznicze 60min - 120zł

Kinesiotaping - plastrowanie dynamicznie  w zależności od aplikacji 30/50zł

 

Diagnozy i badania:

Diagnoza integracji sensorycznej  3 × 60min. -  300zł

Badanie postawy ciała   60min. - 100zł

Diagnoza logopedyczna  60min. - 100zł

Konsultacje – bezpłatne