Terapia ręki :

Ćwiczenia małej motoryki, mające na celu usprawnienie pracy rąk.

Terapia ręki to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią wykonywać prawidłowo czynności przy użyciu dłoni; nie potrafią kontrolować ruchów rąk, a także dla dzieci, które mają obniżony poziom prac grafomotorycznych. Uczestnikami terapii ręki są bardzo często dzieci, które nie lubią podejmować czynności manualnych, a wykonując czynności wymagające precyzji, pracują długo lub szybko i niedbale.

W grupach tych znajdą się więc dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, dzieci z dysgrafią, ale także dzieci z mózgowym porażaniem dziecięcym czy chociażby zespołem Downa.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w trakcie zajęć masowane są dłonie dziecka, a za pomocą różnych faktur dostarczane są wrażenia dotykowe. Mali pacjenci grają w rozmaite gry, wykonują zadania manualne, nawlekają, lepią, układają i w ten sposób usprawniają precyzyjne ruchy dłoni i palców. Wszystkie zadania są oczywiście dostosowane do wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki, ponieważ uczą również koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.